wesprzyj

Dotarłeś aż tutaj – Dziękujemy za każdą wpłatę!

Pamiętaj: Dobro powraca ze zdwojoną siłą.

Wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji FALA z dopiskiem

ONiSPRAWNI

43 2030 0045 1110 0000 0275 5780

NAZWA: Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”

KRS: 0000215783   NIP: 8942810950   REGON: 933021818

POŻYTEK PUBLICZNY: Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego. (wpis nr 215783 w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r.)